junior banner
 

Sláinteachas Bia

Cuireann nimhiú bia iteach ar na mílte duine gach bliain.Tarlaíonn nimhiú bia nuair a stóráltar bia ar bhealach míchuí agus nach gcócaráiltear i gceart é. Léiríonn an cheacht Sláinteachais Bhia do dhaltaí ,cé chomh h-éasca agus atá sé, do mhiocróib atá ar bhia amh agus neamh-chócaireáilte agus a d'fhéadfadh a bheith díobhálach, aistriú go daoine.

Gníomhaíonn daltaí mar chócairí ranga agus ligeann siad orthu go bhfuil siad ag ullmhú ceapaire sicín. Sa ghníomhaíocht seo, feiceann daltaí cé chomh fada agus a leathann siad miocróib dhíobhálacha!

Is féidir Cluiche an Chuisneora a úsáid mar chluiche/léiriú ranga chun a léiriú do dhaltaí cár chóir bia a storáil sa chuisneoir chun traséilliú a chosc. De rogha, tá mórán de bhileoga eolais na ndaltaí ar fáil mar réimse cur i láthair cláir bháin in-íoslódála freisin chun an méid fótacóipéala a bhíonn ag teastáil a theorannú.