junior banner
 

Sláinteachas Bia

Cuireann nimhiú bia iteach ar na mílte duine gach bliain.Tarlaíonn nimhiú bia nuair a stóráltar bia ar bhealach míchuí agus nach gcócaráiltear i gceart é. Léiríonn an cheacht Sláinteachais Bhia do dhaltaí ,cé chomh h-éasca agus atá sé, do mhiocróib atá ar bhia amh agus neamh-chócaireáilte agus a d'fhéadfadh a bheith díobhálach, aistriú go daoine.

Gníomhaíonn daltaí mar chócairí ranga agus ligeann siad orthu go bhfuil siad ag ullmhú ceapaire sicín. Sa ghníomhaíocht seo, feiceann daltaí cé chomh fada agus a leathann siad miocróib dhíobhálacha!

Is féidir Cluiche an Chuisneora a úsáid mar chluiche/léiriú ranga chun a léiriú do dhaltaí cár chóir bia a storáil sa chuisneoir chun traséilliú a chosc. De rogha, tá mórán de bhileoga eolais na ndaltaí ar fáil mar réimse cur i láthair cláir bháin in-íoslódála freisin chun an méid fótacóipéala a bhíonn ag teastáil a theorannú.

 

DISCLAIMER: e-Bug was developed for use in schools pre-COVID-19 and so some activities may require modification based on your school’s distancing guidelines.

Please use your judgement and tell us how you have modified the activities, or if you would like to discuss some ideas, contact e-Bug@phe.gov.uk

Do not show me again