junior banner
 

Fáilte chuig e-Bug do Scoileanna Sóisearacha

Bain úsáid as na naisc ar chlé chun teacht ar gach cuid den phacáiste teagaisc agus iad a íoslódáil ceann ar cheann nó cliceáil anseo chun an pacáiste ar fad a íoslódáil. D'fhéadfadh go dtógfadh sé seo cúpla nóiméad.

phacáiste ceachta      

De rogha, tá mórán de bhileoga eolais na ndaltaí ar fáil mar réimse cur i láthair cláir bháin in-íoslódála freisin chun an méid fótacóipéala a bhíonn ag teastáil a theorannú.

Tabhair cuairt ar láithreán gréasáin na ndaltaí chun breathnú ar réimse na ngníomhaíochtaí idirghníomhacha agus na dtreoirleabhar athbhreithnithe atá ar fáil do dhaltaí sa bhaile. Dearadh na hacmhainní ar líne go léir chun na torthaí foghlama céanna leis an bpacáiste a chlúdach, agus is féidir iad a úsáid chun cuidiú le foghlaim ar bhealach spraíúil agus idirghníomach.

 

DISCLAIMER: e-Bug was developed for use in schools pre-COVID-19 and so some activities may require modification based on your school’s distancing guidelines.

Please use your judgement and tell us how you have modified the activities, or if you would like to discuss some ideas, contact e-Bug@phe.gov.uk

Do not show me again