junior banner
 

Miocróib Dhíobhálacha

I gCuid 1.3, Miocróib Dhíobhálacha, tugtar buneolas do dhaltaí ar na fadhbanna sláinte éagsúla is miocróib dhíobhálacha is cúis leo.

Moltar do dhaltaí miocróib dhíobhálacha a phle sa rang agus moltaí a thabhairt faoi cad is féidir leo a dhéanamh chun tinneas a sheachaint. Mínítear go soiléir sa cheacht seo nach bhfuil gach tinneas mar thoradh ar mhiocrób.

Cabhraíonn cuardaigh focail agus crosfhocail de chuid Dúshlán an Droch-Frídín [Bad Bug Challenge] focail a bhaineann le droch-mhiocróib agus breoiteachtaí a atreisiú. De rogha, tá mórán de bhileoga eolais na ndaltaí ar fáil mar réimse cur i láthair cláir bháin in-íoslódála freisin chun an méid fótacóipéala a bhíonn ag teastáil a laghdú.

 

DISCLAIMER: e-Bug was developed for use in schools pre-COVID-19 and so some activities may require modification based on your school’s distancing guidelines.

Please use your judgement and tell us how you have modified the activities, or if you would like to discuss some ideas, contact e-Bug@phe.gov.uk

Do not show me again