junior banner
 

Miocróib Dhíobhálacha

I gCuid 1.3, Miocróib Dhíobhálacha, tugtar buneolas do dhaltaí ar na fadhbanna sláinte éagsúla is miocróib dhíobhálacha is cúis leo.

Moltar do dhaltaí miocróib dhíobhálacha a phle sa rang agus moltaí a thabhairt faoi cad is féidir leo a dhéanamh chun tinneas a sheachaint. Mínítear go soiléir sa cheacht seo nach bhfuil gach tinneas mar thoradh ar mhiocrób.

Cabhraíonn cuardaigh focail agus crosfhocail de chuid Dúshlán an Droch-Frídín [Bad Bug Challenge] focail a bhaineann le droch-mhiocróib agus breoiteachtaí a atreisiú. De rogha, tá mórán de bhileoga eolais na ndaltaí ar fáil mar réimse cur i láthair cláir bháin in-íoslódála freisin chun an méid fótacóipéala a bhíonn ag teastáil a laghdú.