junior banner
 

Máine na Miocrób

Sa rannóg seo cuirtear daltaí ar an eolas faoi dhomhan iontach na miocrób. I dtosach báire déanann daltaí iniúchadh ar chineálacha agus cruthanna éagsúla na miocrób agus níos déanaí déanann siad dianscrúdú ar mhiocróib úsáideacha agus dhíobhálacha. D'fhéadfadh cur i láthair Microsoft Powerpoint agus an bheochan 'Cé chomh Mór is atá Miocrób?' cuidiú le teagasc an ábhair dheacair seo.

Spreagann an ghníomhaíocht tosaigh seo daltaí chun a gcuid scileanna breathnadóireachta agus a samhlaíocht a úsáid chun miocróib a chruthú ag baint úsáide as taos súgartha. Tríd an ngníomhaíocht idirghníomhach seo, foghlaimíonn daltaí faoi bhaictéir, víris agus fungais, a gcruthanna agus gur féidir iad a fháil áit ar bith.

Sa ghníomhaíocht bhreise Máine na Miocrób luaitear ceacht an tseomra ranga arís agus tugtar deis do dhaltaí a oibriú amach an baictéar, víreas nó fungas é an miocrób atá á phlé!

 

DISCLAIMER: e-Bug was developed for use in schools pre-COVID-19 and so some activities may require modification based on your school’s distancing guidelines.

Please use your judgement and tell us how you have modified the activities, or if you would like to discuss some ideas, contact e-Bug@phe.gov.uk

Do not show me again