junior banner
 

Máine na Miocrób

Sa rannóg seo cuirtear daltaí ar an eolas faoi dhomhan iontach na miocrób. I dtosach báire déanann daltaí iniúchadh ar chineálacha agus cruthanna éagsúla na miocrób agus níos déanaí déanann siad dianscrúdú ar mhiocróib úsáideacha agus dhíobhálacha. D'fhéadfadh cur i láthair Microsoft Powerpoint agus an bheochan 'Cé chomh Mór is atá Miocrób?' cuidiú le teagasc an ábhair dheacair seo.

Spreagann an ghníomhaíocht tosaigh seo daltaí chun a gcuid scileanna breathnadóireachta agus a samhlaíocht a úsáid chun miocróib a chruthú ag baint úsáide as taos súgartha. Tríd an ngníomhaíocht idirghníomhach seo, foghlaimíonn daltaí faoi bhaictéir, víris agus fungais, a gcruthanna agus gur féidir iad a fháil áit ar bith.

Sa ghníomhaíocht bhreise Máine na Miocrób luaitear ceacht an tseomra ranga arís agus tugtar deis do dhaltaí a oibriú amach an baictéar, víreas nó fungas é an miocrób atá á phlé!