junior banner
 

Miocróib Úsáideacha

I gCuid 1.2, Miocróib Úsáideacha, mínítear go soiléir do dhaltaí nach bhfuil gach miocrób díobhálach trí scrúdú a dhéanamh ar na bealaí éagsúla ar a n úsáidimid orgánaigh ar leith ar mhaithe linn féin.

Sa ghníomhaíocht Rásaí Giosta, feicfidh daltaí dóibh féin an chaoi ar féidir miocróib a úsáid sa tionscal bia trí bhreathnú ar an mbealach a ardaíonn taos le giosta ann de bharr phróiseas an choipthe.

De rogha, tá mórán de bhileoga eolais na ndaltaí ar fáil mar réimse cur i láthair cláir bháin in-íoslódála freisin chun an méid fótacóipéala a bhíonn ag teastáil a theorannú.

 

DISCLAIMER: e-Bug was developed for use in schools pre-COVID-19 and so some activities may require modification based on your school’s distancing guidelines.

Please use your judgement and tell us how you have modified the activities, or if you would like to discuss some ideas, contact e-Bug@phe.gov.uk

Do not show me again