junior banner
 

Mikroorganismer - Introduktion

I dette afsnit bliver eleverne introduceret til mikroorganismernes fantastiske verden. Først skal eleverne udforske de forskellige typer og former af mikroorganismer og senere undersøge gavnlige og skadelige mikroorganismer. En PowerPoint præsentation, og animationen "Hvor stor er en mikroorganisme" kan anvendes som støtte.

Denne introduktionsaktivitet udfordrer eleverne til at bruge deres evner til at observere, og deres fantasi til at lave mikroorganismer af modellervoks. I denne aktivitet kan eleverne lære om bakterier, virus, svampe, deres form, og at mikroorganismer findes overalt!

Tillægsøvelsen "Mikro-Mani" understøtter klasselektionerne og giver eleverne mulighed for at afgøre, hvorvidt den diskuterede mikroorganisme er en bakterie, et virus eller en svamp.

 

 

DISCLAIMER: e-Bug was developed for use in schools pre-COVID-19 and so some activities may require modification based on your school’s distancing guidelines.

Please use your judgement and tell us how you have modified the activities, or if you would like to discuss some ideas, contact e-Bug@phe.gov.uk

Do not show me again