junior banner
 

Добре дошли в e-Bug за начални училища

Използвайте линковете вляво за достъп и изтегляне на всеки раздел от учебния пакет поотделно, или щракнете тук, за да изтеглите целия пакет. Това може да отнеме няколко минути.

урок пакет     

Ако предпочитате, много от помощните материали за ученици са налични също и под формата на презентации за бяла дъска, които могат да се изтеглят, за да се намали нуждата от фотокопиране.

Посетете сайта за ученици, за да се запознаете с набора от интерактивни дейности и насоки за преговор, достъпни за учениците от дома. Всички онлайн ресурси са предназначени да обхващат същите учебни области като пакета на урока, и могат да се използват за подпомагане на ученето по забавен и интерактивен начин.

 

 

DISCLAIMER: e-Bug was developed for use in schools pre-COVID-19 and so some activities may require modification based on your school’s distancing guidelines.

Please use your judgement and tell us how you have modified the activities, or if you would like to discuss some ideas, contact e-Bug@phe.gov.uk

Do not show me again