junior banner
 

Ваксинации

Това е задача за четене и разбиране на текст. Учениците се запознават с текст, посветен на Едуард Дженър и на направеното от него откритие на ваксините. Текстът може да бъде предоставен на учениците като индивидуален материал на хартиен носител или да бъде прочетен пред класа от учителя. Задачи за попълване на празни места и на отговори на въпроси съдействат за затвърждаване на основните елементи от текста.

В рамките на допълнителната дейност учениците се насърчават да разиграят историята на Едуард Дженър и направеното от него откритие под формата на забавна пиеска.

 

DISCLAIMER: e-Bug was developed for use in schools pre-COVID-19 and so some activities may require modification based on your school’s distancing guidelines.

Please use your judgement and tell us how you have modified the activities, or if you would like to discuss some ideas, contact e-Bug@phe.gov.uk

Do not show me again