junior banner
 

Микроорганизми - Полезни микроби

В раздел 1.2 „Полезни микроби“ учениците научават, че не всички микроби са вредни, като се запознават с различни начини, по които използваме някои организми..

В рамките на дейността „Състезания с мая за хляб“ учениците се запознават непосредствено с полезното приложение на микробите в хранителната промишленост, като наблюдават как маята кара тестото да бухва посредством процеса на ферментация.

Ако предпочитате, много от помощните материали за ученици са налични също и под формата на презентации за бяла дъска, които могат да се изтеглят, за да се намали нуждата от фотокопиране.

 

DISCLAIMER: e-Bug was developed for use in schools pre-COVID-19 and so some activities may require modification based on your school’s distancing guidelines.

Please use your judgement and tell us how you have modified the activities, or if you would like to discuss some ideas, contact e-Bug@phe.gov.uk

Do not show me again