junior banner
 

Микроорганизми

В този раздел на учениците се представя прекрасният свят на микробите. Най-напред учениците разглеждат различните видове микроби и техните форми, а след това проучват отблизо полезните и вредните микроби. При преподаването на тази трудна тема в помощ могат да бъдат презентацията в Microsoft Powerpoint и анимацията „Колко голям е един микроб?“.

Тази уводна дейност насърчава учениците да използват своите умения за наблюдение и въображението си, за да създават микроби, използвайки пластелин. Чрез тази интерактивна дейност учениците научават за бактериите, вирусите и плесените, за техните форми и за това, че те могат да се открият навсякъде.

Допълнителната дейност „Микробомания“ представлява преговор на материала от урока и дава на учениците възможност да определят дали разглежданият микроб е бактерия, вирус или гъбичка.

 

 

DISCLAIMER: e-Bug was developed for use in schools pre-COVID-19 and so some activities may require modification based on your school’s distancing guidelines.

Please use your judgement and tell us how you have modified the activities, or if you would like to discuss some ideas, contact e-Bug@phe.gov.uk

Do not show me again