junior banner
 

Вредни микроби

В раздел 1.3 „Вредни микроби“ учениците се запознават с различни здравословни проблеми, причинявани от вредните микроби.

Насърчава се дискусия между учениците в класа как някои микроби могат да причиняват вреда и какво могат да направят те, за да се предпазят от заболяване. В този урок също така се подчертава, че не всички заболявания се причиняват от микроби.

Търсенето на думи и кръстословиците от „Предизвикателството на лошото насекомо“ помагат за затвърждаването на думи, свързани с „лоши“ микроби и със заболяване. Ако предпочитате, много от помощните материали за ученици са налични също и под формата на презентации за бяла дъска, които могат да се изтеглят, за да се намали нуждата от фотокопиране.

 

Заглавна страница
 

DISCLAIMER: e-Bug was developed for use in schools pre-COVID-19 and so some activities may require modification based on your school’s distancing guidelines.

Please use your judgement and tell us how you have modified the activities, or if you would like to discuss some ideas, contact e-Bug@phe.gov.uk

Do not show me again