junior banner
 

Хигиена на храненето

Отравянията от храни поради недобре сготвена и неправилно съхранявана храна засягат хиляди хора всяка година. Този урок за хигиена на храните демонстрира на учениците колко лесно потенциално вредните микроби от сурова или недобре сготвена храна могат да преминат в хората.

Учениците приготвят сандвич с пилешко. Чрез тази дейност учениците виждат буквално колко далеч са разпространили вредни микроби!

Играта за хладилника може да се използва като игра в клас/демонстрация, за да се покаже на учениците къде трябва да се съхранява храната в хладилника, за да се предотврати взаимно замърсяване. Ако предпочитате, много от помощните материали за ученици са налични също и под формата на презентации за бяла дъска, които могат да се изтеглят, за да се намали нуждата от фотокопиране.

 

 

DISCLAIMER: e-Bug was developed for use in schools pre-COVID-19 and so some activities may require modification based on your school’s distancing guidelines.

Please use your judgement and tell us how you have modified the activities, or if you would like to discuss some ideas, contact e-Bug@phe.gov.uk

Do not show me again