junior banner
 

Прилагане на антибиотици и лекарства

Въпросите кога, защо и как да използваме антибиотици могат да бъдат объркващи за много хора.  При тази дискусия с учениците се разглежда използването на антибиотици и лекарства при лечението на различни заболявания и болести.

На учениците се предлагат различни сценарии, посредством шеговито разглеждане на един ден от живота на Ейми и Харис.

Дискусия в клас по всеки сценарий помага на учениците да решат дали са съгласни или не с направените изявления. TS 4 служи като ръководство за учителя по време на всяка дискусия.

 

DISCLAIMER: e-Bug was developed for use in schools pre-COVID-19 and so some activities may require modification based on your school’s distancing guidelines.

Please use your judgement and tell us how you have modified the activities, or if you would like to discuss some ideas, contact e-Bug@phe.gov.uk

Do not show me again