Higjiena orale

Në këtë seksion nxënësit mësohen si të kujdesen për dhëmbët e tyre dhe për gojën; si t’i mbajmë ato të shëndetshme dhe të parandalojmë infeksionin.

Nxënësit eksplorojnë se si ta parandalojnë prishjen e dhëmbëve (kariesin) duke dëshmuar rolin e kufizimit të marrjes së sheqernave dhe duke i pastruar dhëmbët dy herë në ditë me pastë fluoride të dhëmbëve. Nxënësit mësohen se si zhvillohet pllaku dental në dhëmbë dhe si e shkaktojnë bakteret e pllakut prishjen e dhëmbëve.

Nxënësit do të shikojnë përmbajtjen e sheqerit në dietat e tyre dhe do bëjnë një aktivitet për të identifikuar dhe riprodhuar sasinë e sheqernave që ndodhet në pijet e ndryshme.

Videoja e mëposhtme i njofton nxënësit me pastrimin efikas të dhëmbëve në shtëpi.

 

 

DISCLAIMER: e-Bug was developed for use in schools pre-COVID-19 and so some activities may require modification based on your school’s distancing guidelines.

Please use your judgement and tell us how you have modified the activities, or if you would like to discuss some ideas, contact e-Bug@phe.gov.uk

Do not show me again