junior banner
 

Mikrobet e dobishme

Seksioni për Mikrobet e dobishme thekson se jo të gjitha mikrobet janë të dëmshme. Kjo pasqyrohet duke treguar rrugë dhe mënyra të ndryshme me të cilat i përdorim mikrobet për dobinë tonë.

Në aktivitetin kryesor - Garat e Mykut, nxënësit vështrojnë se si mikrobet mund të jenë të dobishme në industrinë ushqimore duke e bërë një eksperimentim qesharak, me të cilin vrojtojnë se si mykrat e rrisin plastelinën përmes procesit të fermentimit.

Për ta ulur kërkesën e fotokopjimit të materialeve voluminoze, mund t’i shkarkoni shumicën e shënimeve të nxënësve si prezentime powerpoint në dërrasë të bardhë.

 

DISCLAIMER: e-Bug was developed for use in schools pre-COVID-19 and so some activities may require modification based on your school’s distancing guidelines.

Please use your judgement and tell us how you have modified the activities, or if you would like to discuss some ideas, contact e-Bug@phe.gov.uk

Do not show me again