junior banner
 

Mikrobet e dëmshme

Nxënësit njihen me probleme të ndryshme, të cilat mund të shkaktohen nga mikrobet e dëmshme.

Nxënësit nxiten që të diskutojnë se si mund të jenë të dëmshme mikrobet e këqija dhe çka duhet të bëjmë që mos të sëmuremi. Ky mësim, po ashtu, tregon se jo të gjithë sëmundjet shkaktohen nga mikrobet.

Sfida e Mikrobit të Keq kërkon ndihmën e fjalëkryqit për të krijuar fjalët që ndihmojnë në lojën e asociacionit ndërmjet mikrobeve dhe sëmundjeve. Për ta ulur kërkesën e fotokopjimit të materialeve voluminoze, mund t’i shkarkoni shumicën e shënimeve të nxënësve si prezentime powerpoint në dërrasë të bardhë.

 

DISCLAIMER: e-Bug was developed for use in schools pre-COVID-19 and so some activities may require modification based on your school’s distancing guidelines.

Please use your judgement and tell us how you have modified the activities, or if you would like to discuss some ideas, contact e-Bug@phe.gov.uk

Do not show me again