junior banner
 

Mbrojtja natyrore e trupit

A keni menduar ndonjëherë se nëse mikrobet e dëmshme do t’i kishim kudo, atëherë pse nuk sëmuremi më shpesh? Përgjigja është se trupi ynë është shumë i mençur dhe ka shumë mbrojtje natyrore kundrejt sulmeve të mikrobeve.

Ky seksion nuk ka plan mësimor, por juve si mësues do t’ju ofrojë informata për imunitetin.

Ka edhe prezentim të hollësishëm dhe animacion që ilustron se si e lufton trupi ynë infeksionin gjatë ditës. Kjo mund të përdoret si hyrje për dy seksionet e fundit të burimeve mësimore në klasë.

 

DISCLAIMER: e-Bug was developed for use in schools pre-COVID-19 and so some activities may require modification based on your school’s distancing guidelines.

Please use your judgement and tell us how you have modified the activities, or if you would like to discuss some ideas, contact e-Bug@phe.gov.uk

Do not show me again