junior banner
 

Super teshtitja

Vetëm me një teshtitje mikrobet mund të udhëtojnë deri 1m!

Në mësimin për higjienën respiratore, nxënësit përmes argëtimit, mësojnë se sa larg mund të qiten mikrobet gjatë teshtitjes.

Përmes një varg eksperimentesh, nxënësit mësojnë se mbulimi i gojës me palomë apo faculetë gjatë kollitjes dhe teshtitjes e parandalon përhapjen e infeksionit.

Burimet
  • Respiratory hygiene - PAKOJA KOMPLETE   Microsoft Word icon    Adobe PDF icon
 

DISCLAIMER: e-Bug was developed for use in schools pre-COVID-19 and so some activities may require modification based on your school’s distancing guidelines.

Please use your judgement and tell us how you have modified the activities, or if you would like to discuss some ideas, contact e-Bug@phe.gov.uk

Do not show me again