junior banner
 

Higjiena e ushqimit

Helmimi me ushqim, përmes ushqimit që nuk është përgatitur apo ruajtur mirë, prek me mijëra njerëz për çdo vit. Ky mësim për higjienën e ushqimit, ju tregon nxënësve se sa lehtë mikrobet potenicialisht të dëmshme mund të barten tek njeriu nga ushqimi i papërpunuar ose papjekur.

Nxënësit bëhen Shefa të kuzhinës për klasën dhe përgatisin nga një sanduiç të pretenduar të pulës. Ata do ta shohin se sa larg e kanë përhapur kontaminimin me mikrobe!

Loja e frigoriferit mund të përdoret si lojë në klasë/demonstrim për t’ju treguar nxënësve se ku duhet ta ruajmë ushqimin në frigorifer për ta parandaluar kontaminimin e kryqëzuar. Kjo lojë, është po ashtu edhe në seksionin e nxënësve në faqen e internetit për ta luajtur në shtëpi. Për ta ulur kërkesën e fotokopjimit të materialeve voluminoze, mund t’i shkarkoni shumicën e shënimeve të nxënësve si prezentime powerpoint në dërrasë të bardhë.

 

DISCLAIMER: e-Bug was developed for use in schools pre-COVID-19 and so some activities may require modification based on your school’s distancing guidelines.

Please use your judgement and tell us how you have modified the activities, or if you would like to discuss some ideas, contact e-Bug@phe.gov.uk

Do not show me again