junior banner
 

Duart e frikshme

Është dëshmuar se higjiena e duarve pakëson mungesat e nxënësve në shkollë; përmes higjienës së mirë të duarve ulet përhapja e mikrobeve dhe infeksioneve.

Në mësimin për higjienën e duarve, nxënësit e kryejnë një eksperiment për të parë se sa lehtë dhe sa larg mund të përhapen mikrobet vetëm përmes përshëndetjes me shtrëngim të duarve.

Nxënësit, po ashtu, vetë do ta përcaktojnë përmes eksperimentit ose testit të pastër se cila është metoda më e mirë për higjienën e duarve.

 

DISCLAIMER: e-Bug was developed for use in schools pre-COVID-19 and so some activities may require modification based on your school’s distancing guidelines.

Please use your judgement and tell us how you have modified the activities, or if you would like to discuss some ideas, contact e-Bug@phe.gov.uk

Do not show me again