junior banner
 

Mirë se vini në e-Bug për shkollat fillore

Përdorni vegëzat në të majtë për t‘u qasur dhe shkarkuar secilin seksion të pakos mësimore veç e veç ose shtypni këtu për ta shkarkuar tërë pakon. Kjo mund të zgjasë disa minuta.

Stadi kyç 2 pack   Microsoft Word icon    Adobe PDF icon

Për ta ulur kërkesën e fotokopjimit të materialeve voluminoze, mund t’i shkarkoni shumicën e shënimeve të nxënësve si prezentime në dërrasë të bardhë.

Vizitoni vegzën e nxënësve për të shikuar rangun e aktiviteteve interaktive dhe rishikimin e udhëzimeve për nxënësit në shtëpi. Tërë materiali online është dizajnuar për t‘i mbuluar të njejtat rezultate të mësimnxënies sikurse pakoja dhe mund të përdoret për mësim në mënyrë argëtuese dhe interaktive.

 

DISCLAIMER: e-Bug was developed for use in schools pre-COVID-19 and so some activities may require modification based on your school’s distancing guidelines.

Please use your judgement and tell us how you have modified the activities, or if you would like to discuss some ideas, contact e-Bug@phe.gov.uk

Do not show me again