junior banner
 

Odniesienia do Podstawy Programowej

Zawartosc Pakietu e-Bug – Odniesienia do Podstawy Programowej Szkola Podstawowa, II Etap Edukacyjny, Klasy IV-VI Przyroda


 Zawartosc Pakietu e-Bug

PRZYRODA

Cele Ksztalcenia

Tresci Nauczania – Wymagania Szczególowe

1 Drobnoustroje

1.1 Wprowadzenie

I, II, III i V

1 (1, 7), 5 (1), 8 (2(7)), 9 (1, 9, 13)

1 Drobnoustroje

1.2 Dobre Mikroby

I, II, III, IV i V

1 (1, 8), 5 (1, 2, 4, 5), 9 (1, 2, 4, 9, 13), 14

1 Drobnoustroje

1.3 Zle Mikroby

I, II, III, IV i V

1 (1, 2), 5 (1, 2, 5), 9 (1, 4, 9, 13)

2 Szerzenie sie Infekcji 

2.1 Higiena Rak

I, II, III, IV i V

1 (1, 5), 5 (1, 2, 3, 4, 5), 9 (1, 2, 3, 4, 9, 11, 13)

2 Szerzenie sie Infekcji

2.2 Higiena Ukladu Oddechowego

I, II, III, IV i V

1 (1, 2), 3 (6, 7, 10), 5 (1, 2, 3, 5), 8 (1(b)), 9 (4, 9, 11, 13)

2 Szerzenie sie Infekcji

2.3 Higiena Zywnosci

I, II, III, IV i V

1 (1, 3, 4, 5), 5 (1, 2, 3, 4,  5), 8 (1(c)), 9 (1, 2, 3, 4, 9, 11, 13)

3 Zapobieganie Infekcjom

3.1 Naturalne Sily Obronne

3.2 Szczepienia

I, II, III, IV i V

1 (1, 2), 5 (2, 3), 8 (2), 9 (1, 4, 11, 13)

4  Leczenie Infekcji

4.1 Antybiotyki i Inne Leki

I, II, III, IV i V

1 (1, 2), 5 (2, 4, 5), 8 (8),  9 (1, 4, 8, 9, 11, 13)