junior banner
 

Cluiche Ardáin e-Bug


Tá trí chineál spraoi sa chluiche ardáin a mbaintear úsáid astu chun na príomh-thorthaí foghlama atá sa phaca a bhaint amach. Tá tráth na gceist ann freisin a chabhraíonn chun nasc a dhéanamh idir domhain an spraoi agus an fíor-domhain. Tá cluiche ina ndéantar sórtáil ar bhianna éagsúla ina gcuireann na h-imreoirí bianna sna h-áiteanna cearta sa chistin agus tá cluiche ardáin ina laghdaítear an t-imreoir go scála miocróib agus déantar an fhoghlaim trí idirghníomhú le víris, fungais agus baictéir.

Gach rud faoi Miocróib

Baineann an chéad cúpla rannóg den chluiche le múineadh don imreoir faoi na cineálacha éagsúla miocróib(baictéir, fungais, víris) agus go mbíonn difríocht idir méid agus cruth na miocrób. Déanann an cluiche seo na trí mhiocróibl a léiriú in aice lena chéile. Is féidir leis an imreoir a fheiceáil go bhfuil fungais níos mó ná baictéir agus mar sin de. Bíonn ar an imreoir grianghraif a thógáil de na miocróib cearta.

Miocróib Úsáideacha agus Díobhálacha

Taispeántar don imreoir go mbíonn roinnt miocróib díobhálach. Má dhéanann an t-imreoir teagmháil le droch mhiocróib, cailleann sé roinnt dá chuid sláinte sa chluiche. Caitheann an t-imreoir gallúnach leis na miocróib díobhálacha chun iad a ghlanadh den chraiceann. Caitheann sé 'cosaintí nádúrtha an choirp' leis na víris sa tsruth fola chun iad a mharú. Dar ndóigh, ní bhíonn gach miocróib díobhálach. Bíonn miocróib 'Maithe' ar fáil in éineacht leis na miocróib díobhálacha agus baineann an t-imreoir úsáid as Lucy Lachtbhachaillín chun bainne a iompú ina iógart.

An Cluiche Cistine

Tugtar 30 soicind don imreoir chun an siopadóireacht bhia a chur san áit chuí sa chistin. Mar shampla, sa chuisneoir, cuirtear an bainne ar an doras agus na glasraí sna tarraiceáin íochtaracha. Cailltear pointí nuair a ligeann an t-imreoir sraoth ar an mbia nó mura níonn an t-imreoir a c(h)uid lámha tar éis feoil amh a láimhseáil (nó tar éis sraothartach). Is í an aidhm atá ag an chluiche ná léiriú cén áit ar chóir bianna ar leith a choinneál sa chistin, agus chun a léiriú conas a scaipeann sraothartach agus droch sláinteachas láimhe na miocróib díobhálacha.

Ag Criochnú an Chúrsa

Tá an t-imreoir laghdaithe arís go méid miocróib sa rannóg deiridh den chluiche agus tá an t-imreoir ag troid in aghaidh ionfhabhtuithe sa tsruth fola. An t-am seo, áfach, tá ionfhabhtú tromchúiseach ann nach féidir le cosaintí an choirp a mharú. Caithfidh an t-imreoir cúrsa iomlán piollaí antaibheathacha a iompar chuig an ionfhabhtú tromchúiseach. Mura n-éiríonn leis an imreoir an cúrsa leighis a chríochnú (na piollaí AR FAD a úsáid), filleann an sár-ionfhabhtú.