junior banner
 

RIIKLIKU ÕPPEKAVA LINGID

Съдържание на e-Bug Учебен планУчебен план по физика, химия и биология

Секция 1.1
Въведение към микробите

Връзка към национален учебен план
начален курс - 2/4 клас

Връзка към национален учебен план
начален курс - 3 клас

Секция 1.2
Полезни микроби

Връзка към национален учебен план
начален курс - 2/4 клас

Връзка към национален учебен план
начален курс - 3 клас

Секция 1.3
Болестотворни микроби

Връзка към национален учебен план
начален курс - 2/4 клас

Връзка към национален учебен план
начален курс - 3 клас

Секция 2.1
Разпространение на инфекцията
Хигиена на ръцете

Връзка към национален учебен план
начален курс - 2/4 клас

Връзка към национален учебен план
начален курс - 2/4 клас

Секция 2.2
Разпространение на инфекцията
Респираторна хигиена

Връзка към национален учебен план
начален курс - 2/4 клас

Връзка към национален учебен план
начален курс - 2/4 клас

Секция 2.3
Разпространение на инфекцията
Хигиена на храненето

Връзка към национален учебен план
начален курс - 2/4 клас

Връзка към национален учебен план
начален курс - 2/4 клас

Секция 3
Предпазване от инфекции
  1.  
    1. 3.1 Естесвени защити на тялото

    2. 3.2 Ваксини

 

Връзка към национален учебен план
начален курс - 2/4 клас

Връзка към национален учебен план
начален курс - 2/4 клас

Секция 4
Лечение на инфекцията 
Използване на антибиотици и лекарства

Връзка към национален учебен план
начален курс - 2/4 клас

Връзка към национален учебен план
начален курс - 2/4 клас