Όροι Χρήσης

Creative Commons License

Το e-Bug από την e-Bug Κοινοπραξία υπόκειται στην άδεια: Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share Alike 2.0 UK: England & Wales License.

Ωστόσο συγκεκριμμένα τμήματα του ιστότοπου δεν υπόκεινται στην παραπάνω άδεια. Για περισσότερες πληροφορίες, αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο: e-bug@phe.gov.uk

 

 

 

border border
border

DISCLAIMER: e-Bug was developed for use in schools pre-COVID-19 and so some activities may require modification based on your school’s distancing guidelines.

Please use your judgement and tell us how you have modified the activities, or if you would like to discuss some ideas, contact e-Bug@phe.gov.uk

Do not show me again