Χρονοδιάγραμμα Εμβολιασμών

Απαιτούνται όλα τα πεδία.

 

Κορίτσια

Αγόρια

 

 

 

border border
border

DISCLAIMER: e-Bug was developed for use in schools pre-COVID-19 and so some activities may require modification based on your school’s distancing guidelines.

Please use your judgement and tell us how you have modified the activities, or if you would like to discuss some ideas, contact e-Bug@phe.gov.uk

Do not show me again