Information om Coronavirus (COVID-19)


Coronavirus er en af mange virus, som findes over hele verden. En infektion med coronavirus giver typisk symptomer som feber og hoste, men det kan udvikle sig til en alvorlig lungebetændelse, som giver åndenød og gør det svært at trække vejret.

Coronavirus kan være alvorlig for personer med et svagt immunforsvar, for ældre og for personer med kroniske sygdomme som sukkersyge og lungesygdomme.

Ny coronavirus er en ny virus, som første gang blev opdaget i byen Wuhan i Kina. Den giver sygdommen, som man kalder COVID-19

Hvordan kan man forebygge selv at blive smittet eller sprede smitte af mikroorganismer?

Man kan selv gøre noget for at forebygge, at en virus som coronavirus smitter

Gør sådan:

 • Vask dine hænder efter frikvarter, efter sport og andre udendørsaktiviteter og før du går hjemmefra
 • Vask hænder, når du kommer I skole eller i klubben
 • Vask dine hænder, før du laver mad og før du spiser
 • Vask dine hænder efter toiletbesøg.
 • Brug et engangslommetørklæde, når du skal hoste eller nyse, og har du ikke et lommetørklæde, så host eller nys i din albuebøjning.
 • Smid lommetørklædet ud med det samme og vask dine hænder bagefter.
 • Vask dine hænder ofte med vand og sæbe. Tør dem grundigt og brug håndcreme.
 • Bliv hjemme, hvis ikke du føler dig rask
 • Hold afstand til de andre, når du er udenfor og i skole.
 • Send de andre dit største smil, når du møder dem på afstand - det smitter på den gode måde!

Gør ikke sådan:

 • Nys eller host ikke i din hånd.
 • Lad være med at give krammere.
 • Lad være med at gnide dig i øjnene, pille næse eller stikke fingrene i munden. Hold i det hele taget hænderne væk fra ansigtet, hvis ikke dine hænder er rene.
 • Del ikke drikkedunk, glas og lignende, der kommer i berøring med din mund, og tag ikke lige en bid af de andres mad
 • Bliv hjemme, hvis du føler dig syg

Undervisningsmateriale i eBug

Din skole kan hjælpe med at stoppe smittespredning ved at undervise eleverne i hygiejne. Brug fx dette undervisningsmateriale om håndhygiejne og hosteetikette:

Håndhygiejne

Luftvejshygiejne

Du kan læse mere om den nationale strategi for forebyggelse af COVID-19 og genåbning af skoler her

https://www.sst.dk/corona

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2020/film_-corona-nyt---saadan-gaar-vi-i-skole-igen

https://www.sst.dk/da/nyheder/2020/raad-og-informationsmateriale-om-den-kontrollerede-genaabning-af-skoler-og-daginstitutioner

 

 

 

 

border border
border

DISCLAIMER: e-Bug was developed for use in schools pre-COVID-19 and so some activities may require modification based on your school’s distancing guidelines.

Please use your judgement and tell us how you have modified the activities, or if you would like to discuss some ideas, contact e-Bug@phe.gov.uk

Do not show me again